Vi har bostäder i Ale kommun, Falköpings kommun, Skövde kommun och Tidaholms kommun

Vår idé är att producera välbyggda hus med bra standard när det gäller materialval och vitvaror. Vi lägger också stor energi på att skapa genomtänkta planlösningar och god utformning av utomhusmiljön. Vi vill skapa bostäder och bostadsområden där människor kan trivas.

Alla våra bostäder är hyresrätter med den trygghet och alla bekvämligheter som följer med att hyra sin bostad.

Ale Kommun

Bostäder Ale kommun

Nol

Våra bostäder i Nol

Hallonvägen/KrokängsvägenBostäder nol Område Typ: Parhus Antal lägenheter 7

1501 Hallonvägen 12

109

4 Rok

1503 Hallonvägen 16

88

3 Rok

1504 Hallonvägen 18

88

3 Rok

1505 Krokängsvägen 29B

140

4 Rok

1506 Krokängsvägen 29A

140

4 Rok

1507 Krokängsvägen 31A

88

3 Rok

1508 Krokängsvägen 31B

88

3 Rok

Alafors

Våra bostäder i Alafors

BrantbackenBostäder Alafors , Brantbacken Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 17

601 Brantbacken 2

88

3 Rok

602 Brantbacken 4

88

3 Rok

603 Brantbacken 6

88

3 Rok

604 Brantbacken 8

88

3 Rok

605 Brantbacken 10

88

3 Rok

606 Brantbacken 12

88

3 Rok

607 Brantbacken 14

88

3 Rok

608 Brantbacken 16

88

3 Rok

611 Brantbacken 3A

140

4 Rok

612 Brantbacken 3B

140

4 Rok

613 Brantbacken 3C

140

4 Rok

609 Brantbacken 18 B

140

4 Rok

610 Brantbacken 18 A

140

4 Rok

614 Brantbacken 20A

122

4 Rok

615 Brantbacken 20B

122

4 Rok

616 Brantbacken 24A

123

4 Rok

617 Brantbacken 24B

123

4 Rok

AlingsåsvägenLägenheter Alafors , Alingsåsvägen Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 12

1109 Alingsåsvägen 26A

140

4 Rok

1110 Alingsåsvägen 26B

140

4 Rok

1111 Alingsåsvägen 28A

88

3 Rok

1112 Alingsåsvägen 28B

88

3 Rok

1101 Alingsåsvägen 30

88

3 Rok

1102 Alingsåsvägen 32

88

3 Rok

1103 Alingsåsvägen 34

140

4 Rok

1104 Alingsåsvägen 36

140

4 Rok

1105 Alingsåsvägen 38

140

4 Rok

1106 Alingsåsvägen 40

140

5 Rok

1107 Alingsåsvägen 42

88

3 Rok

1108 Alingsåsvägen 44

88

3 Rok

Alingsåsvägen 46Bostäder Alafors, Flerfamiljshus Alingssvägen Område: Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 5

1113 Alingsåsvägen 46A

83

3 Rok

1114 Alingsåsvägen 46B

72

2 Rok

1115 Alingsåsvägen 46C

83

3 Rok

1116 Alingsåsvägen 46D

72

2 Rok

1117 Alingsåsvägen 46E

58

1 Rok

Nedre skogsbacken Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 5

2301 Nedre Skogsbacken 7

101

4 Rok

2302 Nedre Skogsbacken 9

101

4 Rok

2303 Nedre Skogsbacken 11

101

4 Rok

2304 Nedre Skogsbacken 13

101

4 Rok

2305 Nedre Skogsbacken 15

100

4 Rok

Ledetvägen 40 Område: Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 6

5001 Ledetvägen 40A

77

3 Rok

5002 Ledetvägen 40B

67

3 Rok

5003 Ledetvägen 40E

52

2 Rok

5004 Ledetvägen 40F

52

2 Rok

5005 Ledetvägen 40C

52

2 Rok

5006 Ledetvägen 40D

52

2 Rok

Ledetvägen 35 Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 4

1001 Ledetvägen 35A

140

5 Rok

1002 Ledetvägen 35B

140

4 Rok

1003 Ledetvägen 35C

88

3 Rok

1004 Ledetvägen 35D

88

3 Rok

SolgårdenBostäder Alafors , flerbostadshus Solgården Område: Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 26

1401 Solgården 9

71

2 Rok

1402 Solgården 8

84

3 Rok

1403 Solgården 8

40

1 Rok

1404 Solgården 8

70

2 Rok

1405 Solgården 11

72

2 Rok

1406 Solgården 11

83

3 Rok

1407 Solgården 11

55

1 Rok

1408 Solgården 12

73

3 Rok

1409 Solgården 12

40

1 Rok

1410 Solgården 12

83

3 Rok

1411 Solgården 10

107

4 Rok

1412 Solgården 8

84

3 Rok

1413 Solgården 8

40

1 Rok

1414 Solgården 8

70

2 Rok

1415 Solgården 11

72

2 Rok

1416 Solgården 11

83

3 Rok

1417 Solgården 11

55

1 Rok

1418 Solgården 12

73

3 Rok

1419 Solgården 12

51

2 Rok

1420 Solgården 12

106

4 Rok

1421 Solgården 8

73

2 Rok

1422 Solgården 8

67

2 Rok

1423 Solgården 11

64

2 Rok

1424 Solgården 11

61

1 Rok

1425 Solgården 11

65

2 Rok

1426 Solgården 12

41

1 Rok

Hålanda

Våra bostäder i Hålanda

Verleby Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 10

2101 Verle by 175

72

3 Rok

2102 Verle by 176

72

3 Rok

2103 Verle by 177

72

3 Rok

2104 Verle by 178

72

3 Rok

2105 Verle by 179

72

3 Rok

2106 Verle by 180

72

3 Rok

2107 Verle by 181

72

3 Rok

2108 Verle by 182

72

3 Rok

2109 Verle by 183

72

3 Rok

2110 Verle by 184

72

3 Rok

Kollanda

Våra bostäder i Kollanda

SlindekullenParhusomårde Kollanda , Bostäder Kollanda Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 11

2201 Slindekullen 1

77

3 Rok

2202 Slindekullen 2

67

2 Rok

2203 Slindekullen 3

67

2 Rok

2204 Slindekullen 4

77

3 Rok

2205 Slindekullen 5

77

3 Rok

2206 Slindekullen 6

67

2 Rok

2207 Slindekullen 7

67

2 Rok

2208 Slindekullen 8

77

3 Rok

2209 Slindekullen 9

77

3 Rok

2210 Slindekullen 10

67

2 Rok

2211 Slindekullen 11

77

3 Rok

Klintäng Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 8

5601 Klintäng 415

61

2 Rok

5602 Klintäng 416

61

2 Rok

5603 Klintäng 417

61

2 Rok

5604 Klintäng 418

72

3 Rok

5605 Klintäng 419

72

3 Rok

5606 Klintäng 420

61

2 Rok

5607 Klintäng 421

61

2 Rok

5608 Klintäng 422

61

2 Rok

Nödinge

Våra bostäder i Nödinge

Gullsäter 1-32 Typ: Flerbostadshus Lägenheter: 30

2525 Gullsäter 25

62,2

2 Rok

2526 Gullsäter 26

62,2

2 Rok

2527 Gullsäter 27

81,5

3 Rok

2528 Gullsäter 28

54,8

1 Rok

2529 Gullsäter 29

70

2 Rok

2530 Gullsäter 30

81,5

3 Rok

2531 Gullsäter 31

54,8

1 Rok

2532 Gullsäter 32

77,5

3 Rok

2501 Gullsäter 1-8

62

2 Rok

2502 Gullsäter 1-8

62

2 Rok

2503 Gullsäter 1-8

81,5

3 Rok

2504 Gullsäter 1-8

54,8

1 Rok

2505 Gullsäter 1-8

70

2 Rok

2506 Gullsäter 1-8

81,5

3 Rok

2507 Gullsäter 1-8

54,8

1 Rok

2508 Gullsäter 1-8

77,5

3 Rok

2511 Gullsäter 2 Lgh 2511

81,5

3 Rok

2512 Gullsäter 2 Lgh 2512

54,8

1 Rok

2513 Gullsäter 2 Lgh 2513

70

2 Rok

2514 Gullsäter 2 Lgh 2514

81,5

3 Rok

2515 Gullsäter 2 Lgh 2515

54,8

1 Rok

2516 Gullsäter 2 Lgh 2516

77,5

3 Rok

2517 Gullsäter 3 Lgh 2517

62

2 Rok

2518 Gullsäter 3 Lgh 2518

62

2 Rok

2519 Gullsäter 3 Lgh 2519

81,5

3 Rok

2520 Gullsäter 3 Lgh 2520

54,8

1 Rok

2521 Gullsäter 3 Lgh 2521

70

2 Rok

2522 Gullsäter 3 Lgh 2522

81,5

3 Rok

2523 Gullsäter 3 Lgh 2523

54,8

1 Rok

2524 Gullsäter 3 Lgh 2524

77,5

3 Rok

Gullsäter 33-50 Typ: Parhus Lägenheter: 18

2533 Gullsäter 33

101,11

4 Rok

2534 Gullsäter 34

101,11

4 Rok

2535 Gullsäter 35

101,11

4 Rok

2536 Gullsäter 36

101,11

4 Rok

2537 Gullsäter 37

77

3 Rok

2538 Gullsäter 38

77

3 Rok

2539 Gullsäter 39

77

3 Rok

2540 Gullsäter 40

77

3 Rok

2541 Gullsäter 41

77

3 Rok

2542 Gullsäter 42

77

3 Rok

2543 Gullsäter 43

77

3 Rok

2544 Gullsäter 44

77

3 Rok

2545 Gullsäter 45

77

3 Rok

2546 Gullsäter 46

77

3 Rok

2547 Gullsäter 47

77

3 Rok

2548 Gullsäter 48

77

3 Rok

2549 Gullsäter 49

77

3 Rok

2550 Gullsäter 50

77

3 Rok

Sandjödal Typ: Villa Lägenheter: 2

1801 Sandsjödal 195

109

4 Rok

1802 Sandsjödal 200

109

4 Rok

Granåsvägen Typ: Parhus Lägenheter: 5

1601 Granåsvägen 11

109

4 Rok

1602 Granåsvägen 13

88

3 Rok

1603 Granåsvägen 15

88

3 Rok

1604 Granåsvägen 17

76

3 Rok

1605 Granåsvägen 19

76

3 Rok

Sannum

Våra bostäder i Sannum

RagnarshageBostäder Ragnars Hage, Sannum Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 27

1301 Ragnars Hage 1

88

3 Rok

1302 Ragnars Hage 2

88

3 Rok

1303 Ragnars Hage 3

88

3 Rok

1304 Ragnars Hage 4

88

3 Rok

1305 Ragnars Hage 5

76

3 Rok

1306 Ragnars Hage 6

76

3 Rok

1307 Ragnars Hage 7

88

3 Rok

1308 Ragnars Hage 8

88

3 Rok

1309 Ragnars Hage 9

88

3 Rok

1310 Ragnars Hage 10

88

3 Rok

1311 Ragnars Hage 11

88

3 Rok

1312 Ragnars Hage 12

88

3 Rok

1313 Ragnars Hage 13

75

2 Rok

1314 Ragnars Hage 14

88

3 Rok

1315 Ragnars Hage 15

88

3 Rok

1316 Ragnars Hage 16

88

3 Rok

1317 Ragnars Hage 17

88

3 Rok

1318 Ragnars Hage 18

76

3 Rok

1319 Ragnars Hage 19

76

3 Rok

1320 Ragnars Hage 20

88

3 Rok

1321 Ragnars Hage 21

88

3 Rok

1322 Ragnars Hage 22

88

3 Rok

1323 Ragnars Hage 23

88

3 Rok

1324 Ragnars Hage 24

88

3 Rok

1325 Ragnars Hage 25

88

3 Rok

1326 Ragnars Hage 26

88

3 Rok

1327 Ragnars Hage 27

88

3 Rok

1328 Ragnars Hage 28

88

3 Rok

1329 Ragnars Hage 29

88

3 Rok

1330 Ragnars Hage 30

88

3 Rok

1331 Ragnars Hage 31

88

3 Rok

1334 Ragnars Hage 34

88

3 Rok

1335 Ragnars Hage 35

88

3 Rok

1338 Ragnars Hage 38

88

3 Rok

1339 Ragnars Hage 39

88

3 Rok

Surte

Våra bostäder i Surte

Natevägen 3 Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 6

Lgh nr Gatuadress

Yta

Rum

5301 Natevägen 3

58

2 Rok

5302 Natevägen 3

58

2 Rok

5303 Natevägen 3

58

2 Rok

5304 Natevägen 3

58

2 Rok

5305 Natevägen 3

90

3 Rok

5306 Natevägen 3

45

1 Rok

Göteborgsvägen 69Bostäder Surte, Ale kommun, flerbostadshus Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 8

2401 Göteborgsvägen 69

73

3 Rok

2402 Göteborgsvägen 69

83

4 Rok

2403 Göteborgsvägen 69

73

3 Rok

2404 Göteborgsvägen 69

83

4 Rok

2405 Göteborgsvägen 69

64

2 Rok

2406 Göteborgsvägen 69

74

3 Rok

2407 Göteborgsvägen 69

36

1 Rok

2408 Göteborgsvägen 69

34

1 Rok

Granhäcksvägen 31A-B Typ: Parhus Antal lägenheter: 2

701 Granhäcksvägen 31A

140

4 Rok

702 Granhäcksvägen 31B

140

4 Rok

Älvängen

Våra bostäder i Älvängen

Änggatan 2Flerbostadshus, Bostäder Älvängen Område: Typ: Flerbostadshus Antal lägenheter: 11

501 Änggatan 2

99

4 Rok

502 Änggatan 2

66

2 Rok

503 Änggatan 2

65

2 Rok

504 Änggatan 2

86

3 Rok

505 Änggatan 2

49

1 Rok

506 Änggatan 2

66

2 Rok

507 Änggatan 2

56

1 Rok

508 Änggatan 2

49

1 Rok

509 Änggatan 2

65

2 Rok

510 Änggatan 2

54

1 Rok

518 Änggatan 2

80

Helgesvägen Lägenheter Älvängen, Parhus Ale kommun Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 2

401 Helgesvägen 2

83

3 Rok

402 Helgesvägen 2

83

3 Rok

Göteborgsvägen 75Bostäder Älvängen Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 6

1701 Göteborgsvägen 75A

58

2 Rok

1702 Göteborgsvägen 75B

131

5 Rok

1703 Göteborgsvägen 75C

58

2 Rok

1704 Göteborgsvägen 75D

131

5 Rok

1705 Göteborgsvägen 75E

58

2 Rok

1706 Göteborgsvägen 75F

131

5 Rok

Falköping kommun

Stenstorp

Våra bostäder i Stenstorp

Piltagårdsgatan Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 20

930 Piltagårdsgatan 24 A

110

4 Rok

931 Piltagårdsgatan 24 B

110

4 Rok

932 Piltagårdsgatan 26 A

110

4 Rok

933 Piltagårdsgatan 26 B

110

4 Rok

934 Piltagårdsgatan 28 A

110

4 Rok

935 Piltagårdsgatan 28 B

110

4 Rok

936 Piltagårdsgatan 30 A

110

4 Rok

937 Piltagårdsgatan 30 B

110

4 Rok

938 Piltagårdsgatan 38 A

86

3 Rok

939 Piltagårdsgatan 38 B

86

3 Rok

940 Piltagårdsgatan 38 C

86

3 Rok

941 Piltagårdsgatan 38 D

86

3 Rok

942 Piltagårdsgatan 40 A

134

5 Rok

943 Piltagårdsgatan 40 B

134

5 Rok

944 Piltagårdsgatan 40 C

134

5 Rok

945 Piltagårdsgatan 42 A

134

5 Rok

946 Piltagårdsgatan 42 B

134

5 Rok

947 Piltagårdsgatan 42 C

134

5 Rok

948 Piltagårdsgatan 44 A

134

5 Rok

949 Piltagårdsgatan 44 B

134

5 Rok

Gustavdalens väg Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 11

901 Gustav Dahlens väg 14

88

3 Rok

902 Gustav Dahlens väg 16

88

3 Rok

903 Gustav Dahlens väg 18

88

3 Rok

904 Gustav Dahlens väg 20

88

3 Rok

912 Gustav Dalens väg 11

68

2 Rok

913 Gustav Dalens väg 13

68

2 Rok

914 Gustav Dalens väg 15

88

3 Rok

915 Gustav Dalens väg 17

68

2 Rok

916 Gustav Dalens väg 19

68

2 Rok

917 Gustav Dalens väg 8A

88

3 Rok

918 Gustav Dalens väg 8B

88

3 Rok

Västgötagatan Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 7

905 Västgötagatan 14

88

3 Rok

906 Västgötagatan 16

88

3 Rok

907 Västgötagatan 18

88

3 Rok

908 Västgöta gatan 6

88

3 Rok

909 Västgöta gatan 8

88

3 Rok

910 Västgöta gatan 10

88

3 Rok

911 Västgöta gatan 12

88

3 Rok

Skövde kommun

Väring

Våra bostäder i Väring

Enbärsvägen Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 12

801 Enbärsvägen 27 A

88

3 Rok

802 Enbärsvägen 27 B

88

3 Rok

803 Enbärsvägen 25A

88

4 Rok

804 Enbärsvägen 25B

88

3 Rok

805 Enbärsvägen 23A

88

3 Rok

806 Enbärsvägen 23B

88

3 Rok

807 Enbärsvägen 21A

88

3 Rok

808 Enbärsvägen 21B

88

3 Rok

809 Enbärsvägen 12A

88

3 Rok

810 Enbärsvägen 12B

88

3 Rok

811 Enbärsvägen 14A

88

3 Rok

812 Enbärsvägen 14B

88

3 Rok

Tidaholms kommun

Madängsholm

Våra bostäder i Madängsholm

Gärdesvägen Område: Typ: Parhus Antal lägenheter: 14

301 Gärdesvägen 10A

82

3 Rok

302 Gärdesvägen 10B

82

3 Rok

303 Gärdesvägen 12A

82

3 Rok

304 Gärdesvägen 12B

82

3 Rok

305 Gärdesvägen 15A

82

3 Rok

306 Gärdesvägen 15B

82

3 Rok

307 Gärdesvägen 13A

82

3 Rok

308 Gärdesvägen 13B

82

3 Rok

309 Gärdesvägen 9A

82

3 Rok

310 Gärdesvägen 9B

82

3 Rok

311 Gärdesvägen 38A

76

3 Rok

312 Gärdesvägen 38B

76

3 Rok

313 Gärdesvägen 38C

76

3 Rok

314 Gärdesvägen 38D

76

3 Rok